Bezpečná obec

Budeme usilovat o:

V oblasti bezpečnosti a dodržování pořádku:

  • Prosazení zřízení přestupkové komise tak, aby obec mohla některé správní delikty řešit sama a prostředky z pokut plynuly do rozpočtu obce. Z dlouhodobého hlediska budeme usilovat o zřízení pozice obecního strážníka, který bude s výhodou znalosti místních poměrů dohlížet jak na bezpečnostní rizika v obci, tak na dodržování pořádku.
  • Postupné odstranění či vynucení k odstranění černých skládek v okolí obce a přísné postihování vytváření nových skládek.
  • Zřízení jednosměrných průjezdů komunikací tam, kde to situace umožní a kde to přispěje k vyšší bezpečnosti.
  • Přísné a nekompromisní vystupování proti vandalismu.

 

Preventivní opatření

  • Budeme usilovat o vybudování osvětlení všech přechodů.
  • Na nejfrekventovanějších místech se zasadíme o instalaci dalších světelných prvků a zvýraznění přechodu tak, aby se minimalizovala případná nebezpečná situace.
  • Budeme prosazovat zvýšená bezpečnostní opatření v době cesty dětí do školy a zpět včetně dozorovaného přechodu pro chodce.
  • Budeme vyhledávat a ve spolupráci s majiteli odstraňovat potenciálně nebezpečné předměty (ploty, zdi apod.), které ohrožují bezpečné použití veřejné komunikace.
  • Budeme usilovat o rychlé posouzení stávajícího dopravního režimu uvnitř obce a následně provedeme jeho optimalizaci změnou dopravního značení.
  • Po zřízení přestupkové komise postupně nainstalujeme úseková měření na nejvytíženějších komunikacích tak, aby náklady na jeho pořízení byly financovány z udělených pokut, které by zůstaly příjmem obce.