Čistá obec

Budeme usilovat o:

  • Schválení nové a jasné vyhlášky o odpadech tak, aby měl každý majitel nemovitosti povinnost hradit poplatek za svoz komunálního odpadu. Pokud občan poplatek neuhradí, je nutné, aby jej obec vymáhala, protože odebrání nádoby je velmi nešťastné řešení a přispívá k vytváření černých skládek.
  • Vyřešení neutěšené situace některých prostranství s nádobami na tříděný odpad častějšími svozy těch komodit, které jsou nejvíce odkládány. Prostor chceme monitorovat kamerami a plánujeme instalaci informačních tabulí, jak správně odpad do nádob ukládat. Rozhodně podpoříme možnost umístění individuálních nádob na separovaný odpad jednotlivým občanům.
  • Vhodnou úpravu otevírací doby sběrného dvora ze soboty dopoledne na sobotu odpoledne.
  • Zajištění přístupnosti všech místních komunikací i v zimních měsících.
  • Podporu občanské aktivity s cílem zlepšit prostředí, ve kterém žijeme.
  • Sjednat vyčištění čekáren zastávek autobusů od výtvorů sprejerů, sjednat zkultivování čekáren a náklady na to prosadit do rozpočtu obce, zajistit pravidelnou údržbu.