JAK VOLIT

V komunálních volbách máte konkrétně v naší obci k dispozici celkem 15 hlasů. Pokud se ztotožňujete s naším volebním programem a chcete nás maximálně podpořit, prosím, vyznačte naše kandidáty jedním křížkem přímo nahoře dle vzoru:

 

Další možností je vybrat jednotlivé kandidáty z různých kandidujících subjektů. V takovém případě Vás žádáme, pokud nás následně chcete maximálně podpořit, abyste vybrali jednotlivé kandidáty a ostatní hlasy do maximálního počtu 15-ti dali naší kandidátce. To provedete následujícím způsobem (jednotliví kandidáti jiných uskupení byli vybráni náhodně a nejedná se tak o preferenci jednotlivců z naší strany):

Bez ohledu na Vaše rozhodnutí, komu dáte své hlasy Vám děkujeme, že se zajímáte o dění v obci a že půjdete k volbám.