Jiří Šavrda

Po absolvování ČVUT začal pracovat v rodinné firmě, kde se věnoval nejdříve programování a vývoji firemního informačního systému a posléze zpracování mezd a vedení účetnictví.

Narodil se a vyrůstal v Praze, v roce 1989 se s rodiči přestěhoval do Mukařova, kde žije již téměř 30 let. Za tu dobu si k tomuto místu vytvořil silný vztah a není mu lhostejné, co se v budoucnu s naší obcí stane. Má 4 děti, které navštěvují ZŠ v Mukařově. Jeho největším životním úspěchem jsou pro něj jeho děti, největší životní výzvou, je jejich výchova.

Od roku 2014 je zastupitelem, mezi lety 2010 a 2014 byl místopředsedou Školského, kulturního a sociálního výboru a od roku 2014 je předsedou Bezpečnostního výboru a členem Finančního výboru. Chce se zasadit o to, aby nám naše obce poskytovaly bezpečný a kvalitní prostor k normálnímu životu a zachování venkovského charakteru našich obcí. To znamená, že podporuje omezení výstavby městského charakteru, zachování a výsadbu zeleně, posílení přítomnosti policie a rozšíření služeb občanům.


Důležité je umět se vzájemně domluvit

Máte zajímavé příjmení, takové švitořivé. Víte něco o jeho původu?

Ano, vím. Nebo alespoň tuším. Původem pochází z francouzského „Schaverdeux“ a do Čech se dostalo v období Třicetileté války, kdy, jak už to tak někdy bývá, zraněný voják zde pojal za manželku svoji ošetřovatelku. Původní přesný přepis i význam mi ale zůstal skryt a ani zevrubné pátrání ve slovníku mě nepřivedlo blíže k tomu, co mé příjmení vlastně znamená.

Můžete zhodnotit, co se vám osobně, coby zastupiteli obce, v uplynulém volebním období nejvíce povedlo? Jaké jsou vaše preferované oblasti?

Podařilo se mi domluvit předání ulice Macešková, která byla v soukromém vlastnictví, do vlastnictví obce, což ve svém důsledku umožnilo zařazení této komunikace do projektu vybudování nového vodovodu. Dále mám dobrý pocit z mého působení ve skupině, která připravovala jednání obce se společností Lidl, kde jsme se snažili hájit zájmy nejen obce jako takové, ale i občanů bezprostředně sousedících s uvažovanou prodejnou, a v neposlední řadě minimalizaci dopadů na současnou zeleň. Z hlediska globálního dopadu jsme s ostatními kolegy zastupiteli „napříč politickým spektrem“ hledali a našli společnou řeč ohledně zpřísnění regulací výstavby zakotvené v územním plánu, a v této věci i nadále aktivně spolupracujeme. Jako člen Finančního výboru jsem vykonával kontroly hospodaření v mukařovské škole a školce, kde se nám společně s oběma ředitelkami podařilo udržet vzájemnou spolupráci na vynikající úrovni.

Jaké máte plány na příští rok v osobním, pracovním a veřejném životě?

V osobním i pracovním životě mám v plánu nezbláznit se z návalu povinností, které se na mne poslední dobou hrnou. Sice ještě nevím, zda se mi to podaří, ale opravdu se o to budu snažit. Co na mne bude čekat ve veřejném životě, to teprve ukážou blížící se volby.

Mukařov bude mít novou náves, co by se vám na ní nejvíce líbilo?

Líbilo by se mi organizované parkování, travní záhony a zeleň obecně, lavičky k posezení, propojení s přilehlým parkem formou chodníčků a stezek nebo například v parku nějaký přírodní amfiteátr. To je nápad vzešlý z diskuse Finančního výboru s paní ředitelkou školy Janou Novotnou. Obecně tedy asi propojení návsi s parkem do takového víceúčelového relaxačně kulturního celku.

Co vás v životě nejvíce baví?

Rád si přečtu dobrou knihu, v poslední době se těším na Počátek od Dana Browna, Metro 2034 a Metro 2035 od Dmitrije Glukhovského a až na mne doma dojde řada, tak série dvanácti knih Hraničářova učně. Z filmů mám rád v podstatě veškeré sci-fi a fantasy. Pokud zbyde nějaký volný čas, rád si zahraju PUBG, Fallout4 nebo s dětmi tvoříme v Minecraftu. Občas s dětmi rozbalíme na stůl Osadníky z Katanu, Ubongo nebo Bang!. Z kůlny na mne pak posmutněle pokoukává stará Jawa 250 „Kejvačka“ a čeká, až si udělám čas na její zprovoznění a renovaci. Totéž čeká jejího menšího brášku Fichtla. Také bych se rád vrátil k focení přírody a začal s malováním krajinek.

Lidé znali vaši maminku jako ženu s velkým tvořivým talentem, její nápad oživit les skřítky žije dál. Zdědil někdo ve vaší rodině její výtvarný talent?

Ano, nejstarší dcera Mařenka také maluje a ráda by se v budoucnu věnovala buď tvorbě pro děti, nebo bytovému designu. Mladší dcera Madlenka je moc šikovná na ruce a na svůj věk výborně vaří. Josífek má talent na malování, zpěv, divadlo a herectví, i když to zatím nijak moc nerozvíjí. A Jurášek své vyjadřovací schopnosti zatím piluje, ale myslím, že ho stejně jako Jožku bude bavit herectví. Zatím mu ale nejvíc jde povídání, z čehož má určitě radost zvlášť jeho paní učitelka. Jurášek má vždy co říct a říká to odpovědně, aby nic nevynechal, květnatě a dlouho.

Čím vám dělají radost vaše čtyři děti?

Tím, že jsou přesně takové, jaké jsou. Kritické samy k sobě, individuality, že si zachovávají vlastní názor a odolávají tlaku společnosti, nebojí se být jiné, než jak je dnes běžné, že o věcech přemýšlejí a nepřebírají slepě cizí názory, že jsou komunikativní, že se s nimi při správné motivaci dá žít pod jednou střechou, že čtou papírové knihy.

Kdybyste mohl něco změnit, co by to bylo?

Moře na jih od Písku, pořádné hory u Ústí nad Labem, návrat grilovaných vepřových kostí v Tex-Mex na Budech, smysluplné a funkční aktualizace Windows 10 a politiky, za které bychom se nemuseli stydět, opět napříč politickým spektrem.

Proč by lidé měli volit Nezávislé s podporu TOP 09?

Protože se dokážeme domluvit nejen mezi sebou, ale i s ostatními členy jiných volebních uskupení. Protože jsme se vždycky snažili udržet naše obce v chodu. Protože máme vcelku jasnou představu o tom, jak bychom chtěli, aby naše obce vypadaly, a na základě zkušeností z předcházejících volebních období víme, co pro to udělat.

Děkuji za rozhovor

Renáta Kiara Vargová