Kulturní obec

Budeme podporovat:

  • Občanské spolky a sdružení pořádající kulturní akce včetně KKCM.
  • Nalezení řešení pro možnost pořádání akcí v zakrytém prostoru, které se nabízí ve spojení s případnou výstavbou nové tělocvičny.
  • Dlouhodobé promyšlené plánování úprav a staveb obecních nemovitostí s ohledem na jejich trvalou estetickou a funkční hodnotu.
  • Kulturní akce pořádané obcí a ne pouze dobrovolníky.
  • Informovanost občanů o pořádaných akcích v našich obcích i v okolí. Větší spolupráce s okolními obcemi při pořádání větších kulturních událostí.
  • Zvyšování povědomí o historii obce, zveřejňování informací z kronik a zachycování vzpomínek pamětníků prostřednictvím obecního zpravodaje i samostatných publikací.