Ondřej Máca

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Od roku 2009 pracuje v energetice – momentálně jako vedoucí odboru rozvoj trhu.

Do Srbína se nastěhoval v roce 2012 a není mu lhostejná kvalita života ani stav infrastruktury v obci. Zlepšení stavu komunikací a chodníků a dokončení vodovodu a kanalizace by mělo mít přednost před rozšiřováním obce novou výstavou.

Ve volném čase se zajímá o letectví, kinematografii a výpočetní techniku.