Přátelská obec

Proto budeme usilovat o:

V oblasti komunikace s občany:

  • Výraznou změnu úředních hodin obce.
  • Zřízení možnosti úhrady poplatků platebními kartami.
  • Přepracování webových stránek obce tak, aby byly přehlednější a zároveň integrovat i sociální sítě. Pověřená osoba obce pak bude přenášet důležité informace ze sociálních sítí a diskusního fóra do přehledné rubriky FAQ (otázky a odpovědi).
  • Vytvoření informačního systému pro občany obdobnému internetovému bankovnictví, kde bude moci řešit základní úkony sám bez návštěvy úřadu (změna poplatku za svoz odpadu, přihlášení/odhlášení psa apod.). V ideálním případě bychom tento systém propojili i se školou a školkou tak, aby měl občan v jednom systému i přehled např. o poplatcích za obědy, družinu, školné. Veškeré poplatky pak bude možno uhradit platební kartou.
  • Důležité vyhlášky a informace chceme zveřejňovat také formou samostatného letáku distribuovaného společně s Obecním zpravodajem. Stejně tak by měly být důležité informace trvale dostupné na úřední nástěnce.

V oblasti sociálních služeb:

  • I nadále budeme podporovat jakékoliv aktivity a instituce zaměřené na sociální oblast. Pokusíme se zajistit služby sociálního pracovníka, který základní potraviny rozveze na objednávku našim starším spoluobčanům přímo domů.
  • Chceme definovat sociální bydlení tak, aby byty v majetku obce byly přidělovány podle předem jasných a veřejných kritérií. Budeme se snažit prosadit výstavbu sociálních bytů za přispění státního fondu. Obecní bydlení by mělo být určené pro mladé rodiny, případně osoby prospěšné pro obec (učitelé, lékaři…).