Tomáš Kouba

Po vystudování střední ekonomické školy nastoupil do společnosti skupiny ČSOB zabývající se provozem platebních systémů. Během 10-ti let vystřídal řadu pozic a své působení ukončil z pozice zástupce ředitele. V roce 2009 se rozhodl založit vlastní společnost, která se zabývá správou, údržbou a vývojem systémů pro platební terminály.

Do Mukařova se přestěhoval se svou rodinou v roce 2005. Od roku 2014 aktivně působí v Kontrolním výboru obce a pomáhá s přípravou a distribucí Obecního zpravodaje. V budoucnu by se rád v obecních záležitostech věnoval školství a financím.

Ve volném čase se aktivně věnuje cyklistice, cestování a golfu.


U příležitosti vydání Letopisu pro Mukařov, Srbín a Žernovku byl s některými kandidáty proveden rozhovor. Jeho úplné znění si můžete přečíst v následujícím textu:

Obec by měla modernizovat informační technologie

Kdo je Tomáš? Jak by ses lidem představil?

Jsem normální člověk, který se před třinácti lety přestěhoval z Prahy do obce za větším klidem, za přírodou, aby děti vyrůstaly v lepším prostředí, a to se podařilo. S manželkou a dvěma dětmi se nám tu dobře žije.

Co se ti vybaví, když se řekne Mukařov?

Jako první kostel, ačkoliv nejsem věřící, ale stavba kostela se mi líbí. Pak školka, škola, protože tam chodí náš syn a myslím si, že je tam stále co zlepšovat. Určitě pak domov.

Pracuješ v zajímavém prostředí virtuálního světa a platebních terminálů. Jak tě toto prostředí ovlivňuje? Přináší ti tvá práce radost?

Radost mi přináší, jinak bych ji nedělal. Tak to mám od počátku pracovní kariéry, že práce mě vždy bavila. Úspěchy jsou pro mě až druhé v pořadí. Moje práce je zajímavá, a s lidmi, kteří v tomto oboru podnikají, se vzájemně známe, včetně celých rodin, děláme pravidelná setkání a trávíme spolu i volný čas. I to je důvod, proč mě práce baví, že jsou tu velmi fajn lidé.

Kandiduješ do zastupitelstva za Nezávislé s podporou TOP 09. V minulém volebním období jsi působil v Kontrolním výboru obce. Jak konkrétně bys chtěl, jako zastupitel, práci pro obec obohatit?

Po volbách výbory většinou fungují dobře, avšak s přibývajícím časem jejich aktivita slábne. Kontrolní výbor se zpočátku scházel pravidelně, vyřešil mnohé záležitosti, podařilo se přesvědčit Zastupitelstvo, aby si dávalo větší pozor na plnění termínů a pečlivěji se věnovalo finančním záležitostem. Určitě bych chtěl, aby činnost výborů byla zachována minimálně v té podobě, jaká byla, a výbory aby reportovaly Zastupitelstvu zápisy ze schůzek. Pokud by se výbor pravidelně nescházel, měl by být vyzván Zastupitelstvem, aby se tak stalo.

Co nám tu chybí, je modernizace obce z pohledu informačních technologií. Není vhodné, že občané získávají důležité informace z různých zdrojů, něco z Facebooku, nějaké informace jsou na webu, další v Obecním zpravodaji. Veškeré informace by měly být na webových stránkách, které by byly přehledně uspořádané a často aktualizované. Ideální by bylo vytvořit informační portál občana, kde by měl každý po přihlášení možnost vyřídit svou agendu, to je poplatky za psa, popelnice, hroby, ideální by bylo napojení na školu, kde by se daly platit obědy, kroužky a další potřebné položky. Právě zde by měly být oficiální informace a vyjádření obce. Poplatky by mělo být možné platit přes platební kartu.

Jak nákladný by byl systém placení poplatků prostřednictvím platebních karet?

Jediným nákladem je poplatek bance za terminál. Pokud mám být konkrétní, odvádí se něco málo nad jedno procento z placené částky. Při dostatečném obratu je teminál poskytnut zdarma. Při úvaze, zda akceptovat platební karty nebo ne, je potřeba brát v úvahu, že i práce s hotovostí něco stojí. Musí se s ní manipulovat, vykazovat. Pokud se sečtou ekonomické náklady, většinou se zjistí, že akceptace karet může být v konečném důsledku levnější.

Můžeš doporučit nějaké skvělé obecní webové stránky nebo dobře fungující online systém obecní či státní správy?

Spolek Český zavináč již řadu let vyhlašuje soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí s názvem Zlatý erb (www.zlatyerb.cz). Zde je možné se podívat na vítězné webové stránky. Moderní web zpravidla obsahuje málo textu, hodně odkazů, obrázků, a je přehledný a intuitivní. Co se týče systému státní správy, tak se mi líbí Daně elektronicky. Mnoho lidí se domnívá, že na zpracování daňového přiznání potřebuje poradce, ale na tomto portálu to zvládne i úplný laik.

Stál jsi u zrodu Obecního zpravodaje, jsi členem Redakční rady a podílíš se na jeho distribuci, jaký k němu máš vztah?

Jsem moc rád, že se nám podařilo vydávat Obecní zpravodaj, jsem přesvědčen, že se jedná o jeden z těch lepších, které v České republice vycházejí. I když jej vidím, coby člen Redakční rady, ještě před korekturou, stejně si ho rád přečtu ještě jednou v tištěné podobě, když ho najdu ve schránce. Vzhledem k tomu, že jsme nesehnali nikoho spolehlivého na jeho distribuci, rozhodli jsme se, že jej budeme roznášet sami v rámci rodiny, a to nám umožnilo poznat leckterá zákoutí našich obcí.

Jaká oblast v agendě Obecního úřadu se, podle tebe, za poslední roky nejlépe rozvíjí a stojí za to ji dále podporovat?

Opravdu dobře se čerpají dotace na různé investiční projekty, v tom by se mělo pokračovat, protože obec potřebuje mnoho dalších investic do služeb a do infrastruktury. Co mě naopak mrzí je to, že stávající územní plán umožnuje v celém starém Mukařově zástavbu bytovými domy. Nicméně obava, že dojde k rychlému nárůstu těchto staveb, se naštěstí nenaplnila.

Kdo je pro tebe vzorem dobrého politika?

Sympatizoval jsem s Petrem Nečasem, který byl poctivým a pracovitým politikem a vláda pod jeho vedením mnohé dokázala. Nečas dal kompetence státním zastupitelstvím a konečně se začaly zviditelňovat i kauzy politiků. Ještě bych zmínil Václava Havla, jednoho z nejlepších našich prezidentů, který byl více uznán v zahraničí nežli u nás.

Co bys chtěl lidem v souvislosti s nadcházejícími volbami vzkázat?

Aby určitě šli k volbám, protože tím mohou ovlivnit, jak se naše obce budou vyvíjet. Je důležité nejen volit, ale i správně volit. To znamená využít všech patnácti hlasů, které mají lidé v našem volebním okrsku k dispozici. Podrobné informace najdete na zadní straně těchto novin.

Děkuji za rozhovor

Renáta Kiara Vargová