VOLBY 2018

Vážení spoluobčané,

náš volební program má za cíl zhodnotit uplynulé čtyři roky činnosti vedení obce Mukařov a vytyčit si cíle pro další volební období i pro delší časový horizont.

V uplynulých letech došlo k pozitivnímu posunu záležitostí, které jsme chtěli dlouhodobě prosadit. Obci se relativně dařilo a myslíme si, že je to vidět. I tak je stále co zlepšovat a pracovat na tom, aby se nám všem v Mukařově, Srbíně a Žernovce dobře žilo.

Za TOP 09 jsme v minulém zastupitelstvu měli tři zastupitele. Při jednáních obecního zastupitelstva se vždy snažili prosazovat zájmy našich spoluobčanů s přihlédnutím k momentálním možnostem obce. Pro následující volební období máme na kandidátní listině velmi kvalitní a zkušené osobnosti. Hodně z nich se již v tuto chvíli podílí na činnosti obce, a to jak přímo v zastupitelstvu či ve výborech, tak i v různých spolcích či zájmových sdružení.

Při získání dostatečně silného mandátu jsme připraveni převzít zodpovědnost. Náš kandidát na starostu – Mgr. Ondřej Jakob je vzdělaný, zkušený, slušný a pracovitý člověk. V minulosti se výrazným způsobem zasloužil o rozšíření místní základní školy či o přístavbu školní jídelny. Obrovskou výhodou je, že může využít svých znalostí a zkušeností z předchozích let, kdy působil na Ministerstvu financí.