Vzdělaná obec

Budeme usilovat o:

 • Vytvoření dlouhodobé koncepce školy a školky včetně pevně stanovených termínů dosažení jednotlivých cílů.
 • Vytvoření demografické studie s přihlédnutím na případný odliv žáků z jiných obcí v souvislosti s výstavnou vlastních školních zařízení.
 • Výstavbu nového sportoviště (tělocvičny).
 • Udržování sportovišť a dětských hřišť v co nejlepším stavu a jejich zajištění jejich bezpečnosti.
 • Pokračování v rozvoji školských zařízení i mimoškolních aktivit podle potřeb a počtu dětí.
 • Podporu rozvoje forem alternativní péče o předškolní děti, čímž doplníme stávající síť služeb.
 • Prostřednictvím školních i mimoškolních aktivit usilovat o posilování identity dorůstající generace, její pozitivní vztah k místu, kde žije, i k jeho historii.
 • Zaměření na zájmové činnosti dětí a mládeže. Obec vytvoří podmínky pro lidi pracující s mládeží ve volném čase a bude tyto aktivity podporovat.
 • Pomoci vedení školy a školky při finančním plánování a kalkulacích tak, aby docházelo k hospodárnějšímu nakládání s finančními prostředky.
 • Zlepšení technického stavu a vybavení sokolovny a dalších stávajících sportovních zařízení.
 • Podporu sportovních dnů i ostatních akcí pořádané místními organizacemi.